Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων

Με το υπ' αριθμ. ΦΕΚ 612/19-5-2003 συστάθηκε το «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την πρόληψη βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων ατόμων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.

Μέλη του Κέντρου είναι περίπου πεντακόσιοι ηλικιωμένοι και είναι άτομα από 60 ετών και άνω. Παρέχεται οργανωμένη ψυχαγωγία (εκδρομές με πούλμαν κ.λ.π.), επιμόρφωση (διαλέξεις, ομιλίες κ.λ.π.) και εβδομαδιαία φροντίδα και οδηγίες για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Λειτουργούν τμήματα χειροτεχνίας και χορωδίας. Στο ΚΑΠΗ απασχολείται μία (1) κοινωνική λειτουργός και μια (1) υπάλληλος που διαχειρίζεται το κυλικείο.

kapi

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com