Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 106/2018 Περίληψη : Επί αιτήματος   κ. Δουδούμη Χρήστου περί,   χορήγηση άδειας τοποθέτησης…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 101/2018 Περίληψη : Επί της αριθ. 1/2018 απόφασης Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαλιωτίου με…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 105/2018 Περίληψη : Επί αιτήματος   της κ. Μπόκου Σοφίας περί,   κοπής δένδρου…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 90/2018 Περίληψη : Τροποποίηση της 510/2017 απόφαση ΔΣ με θέμα: « Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδρευτικής…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 8ης/27.03.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 89/2018 Περίληψη : Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ –…

Σελίδα 1 από 178

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com