157/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2018 00:00  |  Κατηγορία Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αρ. Απόφασης : 157/2018

Περίληψη : Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου «θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης, στην ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ από 4 έως και 15 Ιουνίου 2018.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, ημέρα Τρίτη 8 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00' συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 4499/04.05.2018 έγγραφη πρόσκληση, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη , δηλαδή:

Παρόντα
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2.Τσιάνος Ιωάννης 3Μυττάς Ιωάννης       4. Θελερίτης Γεώργιος
5. Φιακάς Παναγιώτης   6. Δομετίου Βασίλειος 7. Κουτρέτσης Σπυρίδων   8. Σωτηρόπουλος Ιωάννης
9. Μπούρης Ευάγγελος 10. Σπανός Κωνσταντίνος 11. Σαρχάνης Κωνσταντίνος 12. Κελλάρης Βασίλειος
13. Λαλιώτης Γεώργιος   14. Ραυτόπουλος Γεώργιος 15. Γεώργας Χρήστος 16. Ρουμπέκας Γεώργιος
17. Νανόπουλος Βασίλειος      
Απόντα
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Μαυραγάνη Κυριακή   3. Χρυσικός Παύλος     4. Μπουζιάνη-Τσαντήλα Β.
5. Πανάγου Αθανάσιος 6. Σκαρμούτσος Νικόλαος 7. Μπακόλιας Παναγιώτης 8. Αλεξόπουλος Βασίλειος  
9. Ζάρκος Δημήτριος 10.Κελλάρη Ιωάννα      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 2. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4.Νικολάου Δ. (Κ. Διμηνιού)      
Απόντες: 1. Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Βρέντας Ι. (Διμηνιού) 3. Ράπτης Ν. (Καισαρίου)
4.Τυρλής Α. (Λαλιωτίου) 5. Θεοχάρης Π.(Αρχ. Σικυώνας) 6. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 7. Κλειούφη Γ. (Μουλκίου)
8 Ραφτόπουλος Κ. (Κρυονερίου) 9. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 10. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας)  
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1) Δεδάκης Σ. (Καστανέας    
Απόντες: 1. Σταθακοπουλος Κ. (Παραδεισίου) 2. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 3. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού)
4. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος) 5. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 6. Σκούπας Α. (Μποζικών) 7. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
8. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 9. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 10. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 11. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)
12. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 13. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης) 14. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 15. Τζιώρης Γ. (Μοσιάς)
16. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων) 17. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 18. Κοτσίρης Β. (Στενού) 19.Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
20. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 21 .Καραχοντζίτης Ν. (Ασπροκάμπου)    
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ : Σπανός Κ. & Φιακάς Π. προσήλθαν κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ΗΔ
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ:

Ρουμπέκας   Γεώργιος μετά τη συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

         

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

Θέμα 13o

Στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου «θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης, στην ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ από 4 έως και 15 Ιουνίου 2018», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Αναστάσιος Λεονάρδουεισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη του συμβουλίου την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης, η οποία έχει ως εξής:

4. Άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα.

Για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μπορούν να διατίθενται κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις του Δήμου, με δωρεάν παραχώρηση και κατά προτεραιότητα αιτημάτων σχολείων και μαθητών, Νομικών Προσώπων του Δήμου καθώς και πολιτιστικών φορέων και αθλητικών συλλόγων του δήμου μας.

Δωρεάν παραχώρηση μπορεί να γίνει και σε άλλους φορείς, σωματεία, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου κ.λ.π. με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρχει εισιτήριο κατά τις εκδηλώσεις, οι σκοποί δε αυτών των σωματείων, νομικών προσώπων κλπ. είναι τέτοιοι, σύμφωνα και με το καταστατικό τους, που προάγουν τα τοπικά συμφέροντα ή έχουν κοινωφελή χαρακτήρα.

Η δωρεάν παραχώρηση των χώρων θα γίνεται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν υποβολής αιτήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ. 185 του ν. 3463/2015 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», αφού εκτιμηθεί η ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν.

Όλοι οι προαναφερόμενοι φορείς, αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις για την ασφάλεια των χώρων και των θεατών, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, καθώς την αποκατάσταση της καθαριότητας των χώρων μετά.

Οι χώροι αυτοί είναι: 1. Το θεατράκι Τραγάνας, 2. Το προαύλιο των πρώην αποθηκών Α.Σ.Ο., 3. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, 4. Το γήπεδο Ανατολικής Τραγάνας, 5. Ο κοινόχρηστος χώρος στην επικάλυψη του Ελισσώνα, 6. Ο παρόχθιος χώρος της Λίμνης Δόξα (Δ.Ε. Φενεού), 7. Ο χώρος πλησίον Μουσείου Περιβάλλοντος Στυμφαλίας (Δ.Ε. Στυμφαλίας).

Επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 (Α’ 114) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το δημοτικό συμβούλιο, μπορεί με απόφασή του, να εκμισθώνει τους ανωτέρω χώρους για χρονικό διάστημα έως τρείς (3) μήνες για καλλιτεχνικούς ή επιστημονικούς σκοπούς, εφόσον εκτιμηθεί αναλόγως η ποιότητα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στους χώρους αυτούς.

Με βάση τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 (7ΞΒΔΩ1Θ-ΞΜΗ) Κανονιστικής Απόφασης,
  • την 3166/88323/13.11.2015 (ΨΡ94ΟΡ1Φ-ΛΜΓ) έγκριση από τον οικείο ΓΓΑΔ,
  • την με αρ. πρωτ. 3973/20.04.2018 αίτηση,
  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου «θεατράκι Τραγάνας» σύμφωνα με την §4 του άρθρου 8 της 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης, στην ΚΑΡΒΟΥΤΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ από 4 έως και 15 Ιουνίου 2018.

Η παρούσα Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ. 157/2018

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 08.05.2018

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 58 φορές

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com

Προσοχή! Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στο kiato.gov.gr. Η περιήγηση σας στο kiato.gov.gr συνεπάγεται ότι παρέχετε την συναίνεσή σας στη χρήση cookies όπως περιγράφεται στους Όρους Χρήσης (παρ. Πολιτική Xρήσης Cookies). Αν δεν συμφωνείτε με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookies, θα πρέπει να ρυθμίσετε ανάλογα το Περιηγητή σας (browser) ή να μην χρησιμοποιείτε το kiato.gov.gr. Αναλυτικές οδηγίες μπορείτε να δείτε στους όρους χρήσης.

Αποδέχομαι τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο.