Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 26-01-2018                                                                  Αριθμός Απόφασης:   1/ 2017 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ « Περί γνωμοδοτήσεως επί του…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   1 / 26-01-2018                                                                  Αριθμός Απόφασης:   2 / 2017 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  από το πρακτικό με αριθμό   10  / 21-11-2017                                                                  Αριθμός  Απόφασης:   36 / 2017 ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Οριοθέτηση Πεζόδρομου Σικελιανού  στην Δ. Κ. Σικυώνος-…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 / 21-11-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   35 / 2017 ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   10 / 21-11-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   34 / 2017 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη   για το φάκελο Μελέτης…

Σελίδα 1 από 14

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com