ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό 23ο/22-05-2018 ΑΠΟΦΑΣΗ 165/2018   Περίληψη: Έγκριση ή μη Πρακτικών Παραλαβής και Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της «Προμήθειας κάδων απορριμμάτων» Στο Κιάτο…

125/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δευτέρα, 21 Μαΐου 2018 00:01  | Κατηγορία Αποφάσεις Δημάρχου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.5064 Απόφαση Δημάρχου αριθ.125 Ο Δήμαρχος   Σικυωνίων                                                                       έχοντας υπόψη: Tην παρ.4, εδ. 27 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’) ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 12ης/03.05.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 141/2018 Περίληψη : Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση, για την στέγαση των πρόσθετων…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/08.05.2018 ΤΑΚΤIKHΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 160/2018 Περίληψη : Επί αιτήματος ΚΩΣΤΑΚΗ ΦΩΤΙΟΥ για τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου της…

Σελίδα 1 από 453

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com