Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 216/2018 Περίληψη : Επί της   με αριθ. πρωτ. 5022/18-5-2018 προσφοράς της Τράπεζας “EUROBANKERGASIAS”…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 19ης/01.06.2018 ΕΚΤΑΚΤΗΣ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 178/2018 Περίληψη : Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 217/2018 Περίληψη : Έγκριση της αριθ. 4/2018 απόφασης Συμβουλίου Τ.Κ. Κρυονερίου περί, «Παραχώρησης χρήσης…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 229/2018 Περίληψη : Επικαιροποίηση της 328/2015 απόφασης ΔΣ με θέμα: «Επί αιτήσεως ΚΟΥΚΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ…
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 20ης/12.06.2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρ. Απόφασης : 228/2018 Περίληψη : Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου. Στο Κιάτο και στο…

Σελίδα 1 από 185

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com