Αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   3 / 02-06-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   21 /2017 ΘΕΜΑ: 5ΟΝ «Επιβολή κυρώσεων σε επιχείρηση χωρίς άδεια ίδρυσης και…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   31 / 2017 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί νέου κανονισμού άρδευσης   του αρδευτικού έργου…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   32 / 2017 ΘΕΜΑ: 2ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   8 / 03-10-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   33 / 2017 ΘΕΜΑ: 3ΟΝ «Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση ερευνητικών εργασιών…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό με αριθμό   7 / 01-08-2017                                                                  Αριθμός Απόφασης:   30 / 2017 ΘΕΜΑ: 1ΟΝ «Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου…

Σελίδα 1 από 14

BANNER plagio EE GR 490

Αλκοόλ και ΑνήλικοιΚατεβάστε το φυλλάδιο Μαθαίνω για το Αλκοόλ Μπες στο www.drinkiq.com